Kanteltrekker en Tilt Track©

Door een toenemend aantal ongevallen met tractoren is het stabiliteitsgedrag van tractoren en landbouwwerktuigen steeds vaker onderwerp van veiligheids- en gezondheidsregelgeving. De stabiliteit van een tractor wordt bepaald door de constructie van de tractor zelf, het zwaartepunt van aangekoppelde werktuigen en het rijgedrag van de bestuurder. Het aantal combinaties van deze drie factoren is bijna oneindig, en voor constructeurs en tractorbestuurders is het ondoenlijk om het stabiliteitsgedrag van een tractor met werktuigen te voorspellen.

 Stabiliteit veilig beproeven

Bij fabrikanten, gebruikers en rij-opleidingen bestond de behoefte om de stabiliteit van tractoren op een veilige manier te beproeven. Om in die behoefte te voorzien heeft Jos Manuel metaalbewerking de Tilt Track© ontwikkeld in samenwerking met waterschap Rijn en IJssel. De Tilt Track© wordt gebruikt om stabiliteitsproeven uit te voeren en om rijvaardigheidstrainingen voor tractorbestuurders te verzorgen.

Modulair maatwerk

De Tilt Track¬© bestaat uit een speciaal ontwikkelde rijbaan en een zogenaamd kantelframe. De rijbaan zorgt ervoor dat de tractor gecontroleerd in onbalans wordt gebracht en kantelt. Het kantelframe op de tractor vangt de zijwaartse val op en voorkomt het omvallen van de tractor. De Tilt Track¬© is speciaal ge√ęngineerd op het zwaartepunt van de tractor, de spoorbreedte en de bandenmaat. Het kantelframe is voorzien van verstelbare gewichten waarmee een groot scala aan werktuigen gesimuleerd kan worden. Dit stelt constructeurs in staat om zeer uiteenlopende combinaties van tractor en werktuigen te beproeven op hun stabiliteitsgedrag.

 Rijvaardigheidstrainingen

De Tilt Track© wordt ook ingezet voor rijvaardigheidstrainingen. Tractorbestuurders ervaren het rijgedrag van een tractor in labiel evenwicht en het omvallen van een tractor. De kanteltractor maakt daadwerkelijk een gecontroleerde val. Hierbij kan getraind worden op stuurgedrag, anticiperen op een labiel evenwicht en het verlaten van een gekantelde tractor. Jos Manuel metaalbewerking voorziet elke kanteltractor van de noodzakelijke aanpassingen waarmee persoonlijk letsel voorkomen wordt: aangepaste gordels, een dubbel noodstopsysteem met afstandsbediende noodstop, veiligheidskussen, et cetera. Het kantelframe en de afstand bediende noodstop op de tractor voorkomen onveilige situaties tijdens de rijtrainingen.

De rijbaan is opgebouwd uit stapelbare modules die gemakkelijk gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden op een vrachtwagen. De Tilt Track© kan binnen een halfuur gemonteerd of transportklaar gemaakt worden. De doordachte stapel- en montagemethode maken de Tilt Track© geschikt voor gebruik op verschillende locaties.

 De Jos Manuel metaalbewerking Tilt Track© is een custom-made constructie. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.